how to build a site

Komunikat ws jakości maseczek

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju.

Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.

Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury sprawdzenia wiarygodności dokumentacji oraz jakości zamówionego sprzętu. Strona chińska również przeprowadziła dodatkowe kontrole jakości. Sprowadzone przez nas towary posiadają więcej niż jeden certyfikat jakości oraz złożono nam deklaracje zgodności produktów.

Maski ochronne jak również pozostały sprzęt zostały rozdysponowane pomiędzy 24 Okręgowe Izby Lekarskie, a te przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych, które w większości już je zużytkowały.

Magda Wiśniewska
Przewodnicząca Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich

Paweł Czekalski
Przewodniczący Zespołu odpowiedzialnego za zakup i dystrybucję sprzętu

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowni Państwo,

Do Okręgowej izby Lekarskiej w Częstochowie dotarł transport środków ochrony osobistej. Jest to dar Fundacji p. Dominiki Kulczyk dla Fundacji Lekarze Lekarzom działającej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Otrzymaliśmy następujące ilości sprzętu:
Maski chirurgiczne – 12 000 szt.
Maski FFP2 – 17 600 szt.
Kombinezony – 1 200 szt. (Czekamy jeszcze na transport kombinezonów.)
Gogle – 1 200 szt.
Przylbice – 1 200 szt.
Wielość daru uzależniona jest od liczby lekarzy i lekarzy dentystów w danej Izbie Lekarskiej. W naszym rejestrze mamy 2350 lekarzy i lekarzy dentystów. Rozdział tych środków będzie odbywał się ścisłe według rekomendacji zespołu powołanego przez Prezydium Naczelnej izby Lekarskiej. Izba Lekarska pełni rolę wyłącznie dystrybutora. Dystrybucja jest bezpłatna, przeznaczona dla personelu medycznego najbardziej narażonego na zakażenie koronawirusem. Zgodnie z rekomendacją zespołu NRL, Prezydium ORL w Częstochowie podjęło decyzję o podziale sprzętu według ilości lekarzy w danym rejonie wyborczym, a z rejonu wyborczego sprzęt zostanie przekazany do szpitali i przychodni. Według rekomendacji, dystrybucja nie obejmuje lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zawiesili przyjmowanie pacjentów.  

Już Hipokrates dowodził, że leczyć trzeba nie tylko ciało, ale i duszę chorego. Na chore ciało stosujemy leki i inne zabiegi lecznicze, na cierpiącą wskutek choroby ciała duszę stosować powinniśmy ciepłe słowa pociechy i serdecznego współczucia.
Gdyby medycyna nie posiadała żadnego skutecznego środka w walce z chorobą, to i wtedy lekarze byliby potrzebni, jako pocieszyciele w chorobie, w tej wielkiej niedoli ludzkości.
Władysław Biegański Myśli i Aforyzmy 

Informacje

Dostępne informacje o COVID-19 Zapobieganie i leczenie

Komunikaty

Ważne komunikaty ORL w Częstochowie i Prezydium ORL

Apele, Stanowiska

ORL i Prezydium w Częstochowie,
NRL i Prezydium 

Prawo

Aktualne ustawy, porady prawne ...

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
rozpoczyna akcję POMAGAMY!

Szanowni Państwo!
W tym trudnym czasie Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie stara się organizować pomoc dla swych członków. Uruchomiono pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy dentystów, z której można skorzystać poprzez stronę Naczelnej Izby Lekarskiej lub stronę OIL w Częstochowie. Również towarzystwo Inter Polska SA uruchomiło specjalne telefony, do dyspozycji pozostaje nasz radca prawny oraz Kancelaria Lex Secure. Okręgowa Rada Adwokacka udostępniła nam numery telefonów do dyżurujących adwokatów. Szczegóły tych kontaktów znajdują również na naszej stronie oilczestochowa.pl.
Naczelna Izba Lekarska wraz z Fundacją Lekarze Lekarzom organizuje zakup środków ochrony osobistej w Chinach. Gdy transport tych środków dotrze do Polski, będą one redystrybuowane do okręgowych izb lekarskich. Nasza izba stara się również we własnym zakresie pozyskać sponsorów, którzy sfinansowaliby podobne zakupy dla naszych członków.
Lekarz lub lekarz dentysta, który w związku z sytuacja epidemiczną nie będzie mógł pracować i uzyskiwać dochodów, będzie mógł złożyć wniosek o czasowe zwolnienie ze składek na OIL.
Na stronie www.oilczestochowapomagamy.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące sytuacji epidemicznej oraz walki z koronawirusem. Poprzez tę stronę można zgłaszać swoje problemy lub zwracać się o pomoc. Strona ta może również posłużyć do nawiązania kontaktów z osobami, które mają środki i są gotowe wspomóc lekarzy w codziennej, trudnej pracy w warunkach epidemii. Jeśli znacie kogoś, kto chce takiej pomocy udzielić, zapraszamy do kontaktu.
Zbigniew Brzezin
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie 

Zgłoś informację, komunikat, zdarzenie

przoszę zgłaszać wszystkie informacje, potrzebne do koordynacji działań pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów 

Adres - telefon

+48 34 3681 888

czestochowa@hipokrates.org

ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa

NIP 573-24-73-634

numer rachunku 
mBank S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001